HLÁSENIE O PORUCHE PRÍSTROJA - ZDRAVOTNÍCKA TECHNIKA  
  Amedis Servis  
   
  V prípade poruchy prístroja a požiadavky na servis vyplnte a odošlite toto hlásenie. Ak máte problém s odoslaním hlásenia cez tento formulár, kontaktujte nas prosím telefonicky alebo emailom.  
     
  Toto hlásenie slúži ako požiadavka pre príchod servisného technika na opravu. Doba nástupu na opravu sa začína počítať prijatím hlásenia o poruche.  
   
Dátum: Čas hlásenia:
Servisná zmluva č.:
Nemocnica: * Oddelenie:
Adresa (ulica, číslo): * Mesto: *
Kontaktná osoba: * Telefón:
Email:
Typ prístroja: * Sériové číslo:
Výrobca prístroja: *
Popis problému: *
Zobrazené interloky:
Prístroj v záruke:  
Funkčnost prístroja:
Problém konzultovaný s technikom (uvedte prosím jeho meno):
     Údaje oznacené * sú povinné